top of page
lapland-2984828_1920.jpg

Pågående projekt

Här publicerar vi de pågående projekt som har blivit beviljade medel.  Vill du ha mer information om något projekt är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med det. Nedan hittar du en kort beskrivning av beviljade projekt:
 

PROJEKT ÄGDA AV EXTERNA AKTÖRER

Utveckling av ledturism och evenemang i Överkalix- och Gällivare kommun

Syftet med projektet är att skapa samverkan kring utvecklingen av ledturism och evenemang kopplat till en 500 km lång vinterled för att utvecka besöksnäringen. Målet med projektet är att etablera en samverkansplattform och skapa förutsättningar för att göra leden permanent. 

Fästpunkt 1

DELAKTIVITETER INOM DRIVKRAFTCHECKAR (paraplyprojekt)

Landsbygdupproret, skapa din bild av Överkalix, Överkalix Riksteaterförening

Projektet ska arrangera workshops där människor får skapa alster som illustrerar sin bild av Överkalix. Alstren visas sedan upp på en gemensam utställning. Syftet är att väcka tankar och diskussioner om livet på landsbygden, och samtidigt skapa gemenskap och inkludering, och målet är att skapa nya kulturarrangemang. 

Hästpool Överkalix, Överkalix Ridklubb

Projektet ska arrangera resor till Kalix Ridklubb, för att kunna erbjuda barn- och unga tillgång till ridklektiner trots att det saknas ridhus på egna orten. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att kunna delta i och utveckla sitt hästintresse.

Öppen verksamhet, Vuollerims Ridklubb

Projektet ska arrangera aktivitetskvällar där barn och unga får delta i praktisk skötsel av hästar och stall, samt teori kopplat till detta. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att kunna delta i och utveckla sitt hästintresse.

Fästpunkt 2

ÖVRIGA PROJEKT ÄGDA AV LEADER POLARIS 2020

Drivkraftcheckar (paraplyprojekt) 

Syftet med projektet är att återskapa och vidareutveckla föreningslivet i vårt område, efter att många verksamheter stannat av pga. pandemin. Målet är att projektets delaktiviteter ska ha skapat fler lokala arrangemang, fritids- och kulturaktiviteter samt mötesplatser i Leader Polaris 2020 utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Leader+färg.jpg
EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+fär
Fästpunkt 3
bottom of page