top of page
talko-cirkelCMYK.png

TALKO Polaris
- ideellt engagemang i fokus

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och arbetar tillsammans för att de tycker att det är viktigt.

 

Du är viktig för att skapa engagemang där

du verkar och bor!

Start ideellt engagemang
Hand hög med lycklig grupp

Kort fakta kring ideellt engagemang 

Människor väljer att engagera sig ideellt för att vara en del av en organisation

som de tror på, för att göra nytta för andra och vill göra skillnad. 

Visste du att...:

"53 % av svenskarna engagerar sig ideellt regelbundet."

Källa: Volontärbyrån

Sagt om ideellt engagemang

"Jag kände att jag ville göra något meningsfullt på min fritid"

"Kraften i föreningen finns hos de ideella"

”Jag tycker om att jobba ideellt och har lärt mig en hel del under åren både om mig själv och om hur föreningslivet och styrelsearbetet fungerar.”

Varsågod!

Här hittar du som är engagerad i en förening eller arbetar med föreningslivet i en kommun material och verktyg att använda för att diskutera och reflektera tillsammans samt utveckla bättre engagemang och samarbete.

 

För dig som är engagerad i en förening handlar materialet om engagemang i föreningen.

 

För dig som arbetar inom en kommun handlar materialet om samverkan med föreningslivet. 

 

Vi hoppas att du ska tycka det är roligt och utvecklande, både för dig själv, din förening och platsen du bor på.

 

Lycka till!  

Meetup-möte

Om projektet

TALKO Polaris är ett lokalt projekt som ingår i den transnationella projekthelheten TALKO. Genomförare av projektet är Leader Polaris. Projektnamnet "Talko" kommer från finlandssvenskan, där Talko betyder frivilligt, oavlönat lagarbete. 

I Finland finns det för närvarande över 105 000 registrerade föreningar och i Sverige är antalet ungefär det dubbla. 

Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom projekt TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.

   

I helheten ingår även tre andra parallella lokala delprojekt i Finland och Sverige, ägda av Leader Höga Kusten, Leader Lappland 2020, samt Leader Action Österbotten. Målet för samtliga projekt är att stötta och utveckla den ideella sektorn, med utgångspunkt i problemformuleringen att det är en utmaning för den ideella sektorn att hänga med i den snabba samhällsutvecklingen. Genom samarbete har samtliga partners möjlighet att dra nytta av varandras styrkor, erfarenheter och nätverk. 

​TALKO Polaris fokusområde är ideella sektorns värde i samhället, där målet är att ge tillgång till metoder och verktyg för att skapa, stärka och uppmärksamma engagemanget i den ideella sektorn idag och i framtiden. 

Målet är att föreningar i våra projektområden ska få möjlighet att uppgradera sin verksamhet, så att de bättre möter dagens samhälle, vilket tryggar föreningarnas framtid och på samma gång säkrar det sociala kapitalet.

Aktiviteter för att nå projektmålen

Alla delprojekt utvecklar och testar metoder och modeller lokalt, för att sedan samlas till gemensamma workshoppar. Slutresultatet är ett gemensamt material kring utveckling av den ideella sektorn som kommer att användas och spridas i både Finland och Sverige. Grundtanken för vårt samarbete har varit att metoder och verktyg samspelar och stärker varandra. 

Läs mer om de övriga delprojekten genom att klicka på nedanstående länkar: 

Projekttid
1.3.2019-31.8.2021

Genomförare
Leader Polaris 2020

Mer information

Kontakta Leaderkontoret

TALKO_Polaris_Leader_Jordbruksfonden_Vit_bakgrund.jpg
bottom of page