top of page
Lelle_vinter!.jpg

Vår strategi 2016-2022

Verksamheten för Leader Polaris bygger på att offentliga, privata och ideella aktörer samlas kring en utvecklingsstrategi som är framtagen i dialog genom breda demokratiska processer. Strategin ska användas för att styra LAG-styrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

Samtliga projekt som ansöker om stöd prövas mot strategins insatsområden och mål. Under programperioden 2016-2022 är det möjligt att söka projektstöd inom sju insatsområden:

1. Innovation och affärsutveckling

2. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

3. Lokala servicelösningar

4. IT, energi och kommunikationer

5. Kultur och föreningsliv

6. Inkluderande och attraktiva livsmiljöer

7. Attitydpåverkan

Alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi bidrar till att uppnå EU:s tillväxtstrategi EU2020.

Nedan hittar du vår utvecklingsstrategi i sin helhet samt de urvalskriterier som LAG-styrelsen använder vid projektbedömning:

 

bottom of page