top of page
Lelle_vinter!.jpg

Så behandlar vi dina personuppgifter

Från och med 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla i Sverige och resten av EU. Förordningen reglerar hur vi som verksamhet har rätt att behandla dina personuppgifter när du är/har varit i kontakt med oss. Det huvudsakliga syftet med GDPR är att värna om människors rätt till skydd av sina personuppgifter och sitt privatliv.

 

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn eller personnummer. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras.

 

Vilka personuppgifter hanteras inom Leader Polaris?

Föreningen för bara register över personer/organisationer och deras kontaktuppgifter när det är finns saklig grund för att:

  • Bedriva vår dagliga verksamhet genom anställd personal och arvoderad styrelse.

  • Förmedla information eller ge stöd och vägledning i särskild fråga till externa intressenter.

  • Genomföra handläggning av de projekt som ansökt digitalt via Jordbruksverkets webbplats.

 

Föreningen behandlar inga personuppgifter i annat ändamål än för att fullgöra vårt uppdrag i enlighet med det avtal föreningen har skrivit med Jordbruksverket.

 

När du skickar in en ansökan om projektstöd

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar när du använder någon av deras e-tjänster. Alla uppgifter sparas elektroniskt. Jordbruksverket lämnar även uppgifterna till andra myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning.

 

När du prenumererar på nyhetsbrev från Leader Polaris

Vid prenumeration av nyhetsbrev finns din e-postadress sparad i det program vi använder för utskick. Du kan när som helst avbryta din prenumeration, information om hur du gör detta finns i nyhetsbrevet.

 

Har du frågor om vilka personuppgifter Leader Polaris har lagrade om dig är du välkommen att kontakta vår verksamhetsledare Sara Karlsson Alalahti.

bottom of page