top of page
Hårdvara Verktyg

Verktyg för föreningen eller för dig som arbetar med föreningslivet

Start verktyg

Här har vi samlat material som finns till hjälp för att utveckla föreningen eller samarbetet med föreningslivet.

 

Det är material du kan använda på

egen hand för att utveckla arbetet i

 föreningen eller i kommunen.

Le vänner

Ta reda på vad engagemang betyder för dig själv, din förening och din bygd! 

 

Ett sätt för att ta reda på det är att använda en enkät. I länken nedan hittar du en digital enkät kring engagemang. 

Enkäten innehåller kring frågor om engagemang för dig som individ, för föreningen och för bygden.

Mallen är gjord i Google Forms och är enkel att kopiera och du kan ex lägga till egna frågor som passar din förening.

Tips! Enkäten är enkel att sprida via sociala medier, ex i föreningens egen grupp på Facebook eller andra appar.

Om du arbetar på en kommun kan enkäten med fördel användas inför informationsmöten med föreningar i kommunen och ex be deltagarna besvara enkäten i förväg innan mötet. 

Gör så här: 

1) Första steget är att besvara enkäten.  

2) Resultatet av enkäten ger ett nuläge att

analysera och är en utgångspunkt för

reflektion, diskussion inom föreningen

och ett  fortsatt utvecklingsarbete.

3) Beroende på svaren från enkäten och

efterföljande diskussion är det viktigaste

att jobba med att utveckla verksamheten,

i den takt som föreningen hinner med. 

Enkät engagemang

     Självskattning 

Hur främjar kommunen förutsättningarna för föreningarnas verksamheter?

Vi har med hjälp av MUCF identifierat ett antal målbilder om tillsammans ger en bra grund till att förbättra arbeta med föreningar. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kritierier för kommuner att arbeta vidare med. 

Gör så här: 

1) Första steget är att kommunens tjänstemän

eller politiker besvarar enkäten för att göra en

självskattning av kommunens verksamhet.

 

Enkäten kan också skickas till andra respondenter

för att undersöka hur de upplever att kommunen

lever upp till de olika områdena. 

2) Resultatet av enkäten ger ett nuläge att analysera.

Den blir sedan utgångspunkten för ett fortsatt

utvecklingsarbete. Till hjälp finns handlingsplanen, se nedan.

3) Utvecklingsprocessen kan ta väldigt olika lång tid,

och det viktigaste är att jobba med utveckling

av verksamheten, i den takt som kommunen och

föreningarna hinner och orkar med.

Självskattning kommuner
Samverka med Hela Sverige

Samverka lokalt och nationellt med Hela Sverige

Var öppen för samarbete och engagera er i Hela Sverige - en organisation som arbetar mot visionen att hela Sverige ska leva. 

Ta del av deras kompetens och konkreta förslag hur man kan påverka och förändra för att skapa utveckling på landsbygden. 

"Vårt mål är mycket enkelt: balans mellan stad och land."

csm_Vad_Hela_Sverige_vill_01e91654ac.jpg
Samverkansrapporten MUCF
Samverkan_mellan_kommun_och_civilsamhälle_20210317.png

Samverkan mellan kommun och civilsamhället

En inspirationsrapport från sex kommuner som ger exempel på olika sorters lokala samarbeten. De delar med sig av sina lärdomar, tips och utmaningar för framtiden.

Samverkansmodell MUCF

Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

MUCF har tillsammans med representanter för civilsamhället och offentlig sektor tagit fram en modell för samverkansprocesser.

 

Modellen riktar sig till offentlig sektor vid samverkan med civilsamhället men kan även användas av civilsamhällesaktörer.

mucf_samverkansmodell-1.png
Stack av händer

Arbeta ideellt på arbetstid

Vill ni som företag engagera era medarbetare?

Allt fler företag ger sina medarbetare möjligheten att arbeta ideellt på arbetstid och göra en samhällsinsats. Det ideella engagemanget bidrar till engagemang på arbetsplatsen, teamwork och arbetsglädje.

Arbeta ideellt på arbetstid
Ungas delaktighet.png

UNGAS DELAKTIGHET

TALKO Höga kusten, delprojekt i TALKO helheten, har utarbetat ett workshopkoncept fokuserat på att få unga delaktiga i föreningsliv och bygden. 

Läs mer på: www.ungasdelaktighet.se

Medlemsrekrytering.png

FÖRENINGS-

UTVECKLING

TALKO Österbotten, delprojekt i TALKO helheten, har utarbetat ett verktyg för bl a organisationsstruktur, kommunikation och medlemsrekrytering. 

Läs mer på: www.talkoosterbotten.fi/verktyg/medlemmar/

TALKO-kartan-medkort.png

TALKO KARTAN

TALKO Lappland har tagit fram dialogverktyget TALKO -kartan. Verktyget är ett spel som underlättar dialogen mellan olika partner och finns i både fysisk och digital form. 

Läs mer på:   www.talkolappland.se/workshop/

MEDLEMS-

MODELLEN

Rekrytera, aktivera och behåll medlemmar.

Böcker och utbildningsmaterial med fokus på engagemang och organisering.

www.trinambai.se

VOLONTÄR-

BYRÅN

Kunskapsbank och utbildningar för föreningsutveckling.

Ex handböcker och material för kompetensutveckling på egen hand. 

www.volontarbyran.org

SISU IDROTTS-UTBILDARNA

Utbildning och föreningsutveckling.

Ex underlag för samtal till stöd för föreningar när ni ska prata om och arbeta med rekrytering, motivering och utveckling av medlemmar.

www.sisu.se

TALKO_Polaris_Leader_Jordbruksfonden_Vit_bakgrund.jpg
bottom of page