top of page
Lelle_vinter!.jpg

Om Leader Polaris

Leader Polaris (nr 2 på kartan) är ett av Sveriges totalt 40 leaderområden och omfattar kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix. Vi arbetar med lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden och genom oss kan du få ekonomiskt stöd till projekt, kontakter och coachning för att komma vidare med din projektidé. 

 

Områdets totala storlek: 39 000 km²
Totalt antal invånare: ca 25 600 personer

 

Området är stort, varierat och glesbefolkat med en befolkningstäthet på ca 
0,7 invånare/km² (att jämföra med 25,7 invånare/km² för hela Sverige).


Fonder och finansiering 

2016-2022 har vi arbetat med en flerfondsstrategi som inneburit att vi kunnat bevilja medel från tre olika fonder:

  • Landsbygdsfond

  • Regionalfond

  • Socialfond

2023-2027 kommer vi att återgå till att enbart bevilja medel från Landsbygdsfonden. 

Verksamheten medfinansieras till 33 % av offentligt stöd från Region Norrbotten samt våra kommuner: Jokkmokk, Gällivare och Överkalix.

För att främja så bra utvecklingsprojekt som möjligt används den utvecklingsstrategi som vi, tillsammans med en mängd lokala aktörer, har arbetat fram. Strategin styr LAG-styrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar samt partnerskap, kommunikation och fondsamordning.

Karta Leadersverige 2023.jpg

ORGANISATION

Varje leaderområde utgör en egen organisation med sin egna lokala utvecklingsstrategi, sitt eget verksamhetskontor och sin egen LAG-styrelse. Organisationsformen är ideell förening.

LAG-styrelsen

Verksamhetens beslutande organ är LAG-styrelsen som består av nio personer från ideell-, privat- och offentlig sektor där den offentliga sektorn får äga högst 49 % av rösterna. Det ska även finnas en geografisk spridning så att varje kommun som ingår i Leader Polaris finns representerad i LAG-styrelsen.

Verksamhetskontor

Till föreningens verksamhetskontor kan du vända dig om du har en projektidé på gång. Där kan du få råd  om hur du utformar en ansökan och vilka andra stödmöjligheter som finns i vår region.

BLI MEDLEM

Under genomförandet av programperioden 2023–2027 vill vi i Leader Polaris inkludera fler aktörer i det lokala utvecklingsarbetet. Som medlem ges du möjlighet att vara med och påverka föreningens utvecklingsarbete och bidra i genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin.

Alla organisationer, föreningar och företag som är verksamma i, och intresserade av att främja utvecklingen av, området är välkomna som medlemmar.

Medlemmar i föreningen bjuds in som remissinstans och dialogpartner i pågående samtal om lokal utveckling i området. Avsikten är att stärka den lokala delaktigheten när det handlar om att fastställa vad som är riktigt viktigt just nu för områdets lokala utvecklingsprocesser, samt vilka aktörer som kan bidra och hur.

Hur blir man medlem?

Skicka ett mail med ansökan till medlem@leaderpolaris.se med uppgifter om:

  • Organisationsnummer

  • Kontaktperson
     

Därefter få du info om inbetalning av medlemsavgift skickat till dig per mail. Avgiften för 2023 är 200 kr och inbetalas senast 28 februari för rösträtt vid stämman. 

Vill du tipsa någon om medlemskap? Lada hem informationsbladet här.

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta verksamhetsledare eller ordförande. Hoppas vi ses!

Finansiärer

Jkm_komm_3sprak_L1-compressor_redigerad.
Region_Norrbotten_logga_1920x1080-compre
Kommunvapen_2021_färg_text_höger.png
Overkalix_Kommun_logo-compressor.png
EU-logo-ESI-farg.jpg
Leader+färg.jpg
bottom of page