top of page
Art Class

Samverkan med föreningslivet 
- för dig som arbetar
i en kommun

Utveckla kommunens verksamhe

Här har vi samlat material om ideellt engagemang för dig som arbetar inom en kommun och ansvarar för samarbetet med föreningslivet kan ha nytta av.

 

Det är material du kan använda för att utveckla arbetet i kommunen och kommunens arbete med föreningslivet.

Tips och tricks på hur ni i kommunen som arbetar med utvecklings- eller
fritidsfrågor kan samverka med det lokala föreningslivet. 

Var öppen för samarbete

Var öppen för samarbete och skapa förutsättningar för samarbete mellan föreningar och näringslivet.

Fånga engagemanget

Fånga upp det engagemang som finns bland barn och ungdomar samt nå ut med vilken stöttning de kan få i er kommun. 

Förbättra informationen

Se till att hemsidan är enkel och logisk, att språket är lättläst och att regler för bidrag uppfyller sitt syfte.

Självskattning

Hur främjar kommunen förutsättningarna för  föreningarnas verksamheter?

Kommunicera

Synliggör och uppmärksamma föreningslivet, se över er kontakt med föreningar och det unika som finns i kommunens föreningsliv.

Var öppen för samarbete

Kommunen kan samarbeta med det lokala näringslivet och organisationer för att utveckla verksamheten, människorna som bor där och platsen där de bor. 

- Hur kan kommunen utvecklas och få inspiration genom samarbete med andra kommuner?

- Hur kan föreningslivet vara med i ett sådant samarbete?

- Vilka förutsättningar finns idag för samarbete och vad kan bli bättre?

TALKO-Kartan

TALKO kartan utvecklades av delprojektet TALKO Lappland.

Verktyget är ett samverkansspel som underlättar dialogen mellan

olika partner och finns i både fysisk och digital form. 

Läs mer på: 

www.talkolappland.se/workshop/

 

 

 

Nedan presenteras olika organisationer och tillvägagångssätt för samarbete och samverkan. 

TALKO-kartan-medkort.png
Var öppen för samarbete

Förbättra informationen

Kommunens hemsida är en viktig informationskälla för invånare, besökare och andra intressenter. 

Bärbar dator

- Hur kan hemsidan utvecklas för att vara utformad så att den guidar invånare/besökare/föreningar till den

information eller tjänst som eftersöks?

- På vilket sätt visas information, nyheter, policys m.m som berör föreningar?

 - Hur enkel och lättanvänd är hemsidan för besökare och föreningar när det gäller

ex navigering, användning av e-tjänster och kontaktmetoder? 

- Hur får invånare och besökare information om aktiviteter och evenemang som sker i kommunen? 

Tips!

Inspireras av några av de kommuner som utsågs av IDG

att ha Sveriges bästa hemsidor 2020.

Länkarna går till respektive kommuns sida för föreningar. 

Eslövs kommun

Göteborgs stad

Helsingborg

Förbättra informationen

Kommunicera

Synliggör och uppmärksamma föreningslivet, se över er kontakt med föreningar och det unika som finns i kommunens föreningsliv.

Lag möte

- Vad vill kommunen med det lokala föreningslivet?

- Vilken roll spelar föreningarna i kommunens fritidsplaner?

- Hur säkerställer kommunen att föreningarna är involverade i kommunens planer?

- Hur kan föreningarna och deras arrangemang användas som en attraktionskraft för kommunen?

- Hur kan kommunen arbeta för att synliggöra föreningarna och engagemanget i kommunen?

Tips!

Dela med er av olika personers engagemang. Lyft och hylla deras berättelser. Låt deras engagemang vara en vägledning och inspirera fler att engagera sig ideellt. Sprid engagemanget via artiklar, bilder och filmer i föreningens sociala medier och bjud in kommunen att göra inslag om er verksamhet. 

Engagemangsberättelser

Exempel på inprirerande engagemangsberättelser kan du hitta här:

Lästips! 

Westanders PR-handbok finns tillgänglig på nätet utan kostnad. Den ger konkreta tips för att öka synligheten.

Kommunicera

Fånga engagemanget

Fånga upp det engagemang som finns bland barn och ungdomar

samt nå ut med vilken stöttning de kan få i er kommun. 

Teens & Bibliotek

- Hur kan kommunen bli bättre på att inkludera unga i bygden och föreningslivet?

- På vilket sätt kan kommunen stötta föreningar att involvera personer ex från olika åldrar eller bakgrunder i föreningen?

- Hur kan kommunen vara deltaktig i arbetet att skapa en aktiv fritid, delaktighet och engagemang för invånarna?

Ungas delaktighet

TALKO Höga kusten, delprojekt i TALKO helheten, har utarbetat ett workshopkoncept fokuserat på att få unga delaktiga i föreningsliv och bygden. 

Läs mer på:  www.ungasdelaktighet.se

Ungas delaktighet.png
Fånga engagemanget

     Självskattning 

Hur främjar kommunen förutsättningarna för föreningarnas verksamheter?

Vi har med hjälp av MUCF identifierat ett antal målbilder om tillsammans ger en bra grund till att förbättra arbeta med föreningar. Utifrån dessa målbilder har det sedan skapats ett antal kritierier för kommuner att arbeta vidare med. 

Gör så här: 

1) Första steget är att kommunens tjänstemän

eller politiker besvarar enkäten för att göra en

självskattning av kommunens verksamhet. 

Enkäten kan också skickas till andra respondenter

för att undersöka hur de upplever att kommunen

lever upp till de olika områdena.

2) Resultatet av enkäten ger ett nuläge att analysera.

Den blir sedan utgångspunkten för ett

fortsatt utvecklingsarbete.

3) Utvecklingsprocessen kan ta väldigt olika lång tid,

och det viktigaste är att jobba med utveckling

av verksamheten, i den takt som kommunen och

föreningarna hinner och orkar med.

Självskattning
TALKO_Polaris_Leader_Jordbruksfonden_Vit_bakgrund.jpg
bottom of page