top of page
skidor

Ideellt engagemang 
- för dig och din förening

Utveckla föreningens verksamhet

Här har vi samlat material om ideellt engagemang som vi hoppas att du och din förening eller du som arbetar med föreningar kan ha nytta av.

 

Det är material du kan använda på

egen hand för att utveckla arbetet i

 föreningen eller i kommunen.

Tips och tricks på hur ni i föreningen kan utveckla engagemanget och synliggöra verksamheten. 

Skapa dialog

Genom en bra dialog kan kommunen få en bra bild över föreningens behov och möjligheter

Se aktiviteter som möjlighet till utveckling

Använd föreningens aktiviteter för att hitta nya samarbeten och växa lokalt och regionalt

Synliggör föreningen och ert engagemang

Synliggör och uppmärksamma ert engagemang och föreningens aktiviteter.

Synliggör era behov av insatser

Fånga upp individer som är intresserade av er verksamhet och nå målgrupper ni inte jobbar med idag.

Skapa dialog med kommunen 

Affärsmöte

Föreningar saknar ofta kunskap om vad kommunerna kan hjälpa till med. Kommunerna bestämmer i hög grad över sin verksamhet och ex uppgifter som rör skola, socialtjänst, vård- och omsorg av äldre och funktionsnedsatta är lagstadgade. 

Fritid- och kulturverksamheter är frivilliga åttaganden från kommunens sida, men då föreningarna ger stora mervärden för invånare och besökare väljer många kommuner att sötta och samarbeta med föreningslivet. 

 - Vad behöver vår förening för att driva vår verksamhet?

- Vilken dialog har vi med kommunen för att synliggöra vårt behov av insatser?

- Vilka kontakter har föreningen med kommunen?

- Vilka former för dialog, möten, samråd samt dialog i sociala medier med föreningar finns i kommunen?

- Hur kan dialogen mellan föreningen och kommunen bli bättre?

Tips!

Tänk på att många kommunala processer kan ta tid.

Det är därför viktigt att föreningen har tålamod och uthållighet.

Likaså ett professionellt bemötande i alla kontakter med kommunen.

Bygg nätverk och samarbeta med andra - Många gånger kan föreningen vinna på att skapa nätverk och samarbeta med andra föreningar. Det kan vara lättare att få uppmärksamhet för era idéer om ni är flera som samarbetar. Det finns också mycket att lära av varandra. Kontakta gärna distrikts- eller riksförbund för att tillsammans ha en dialog med kommunen, regionen eller andra myndigheter. 

Skapa dialog med kommunen

Se föreningens aktiviteter som

en möjlighet till utveckling

Många föreningar anordnar lokala aktiviteter som skulle kunna byggas ut och bli regionalt täckande. 

 - Vilka utvecklingsbehov har er förening?

- Vilka fördelar kan ett regionalt arrangemang ge

istället för ett lokalt?

- Hur kan föreningen öppna upp för samarbete och utveckling?

- Vilka föreningar samarbetar föreningen med idag?

- Hur kan samarbetet utvecklas eller

nya samarbeten inledas ex med

föreningar eller andra föreningar?

Tips!

Föreningen kan även kontakta distrikts- och riksförbund eller lokala utvecklingsgrupper för att tillsammans ha dialogmöten kring utvecklingsbehov och samarbeten.

Höga femmor
Aktiviteter som möjlighet till utveckling

Synliggör föreningen och ert engagemang!

 

Vet medborgarna, näringlivet samt kommunens politiker

och tjänstemän vad föreningen gör och vad arbetet

bidrar med i bygden?

Gå ut och visa upp er verksamhet, det kan inte bara locka

fler att bli medlemmar, det kan också inspirera fler att

starta en förening. 

- Hur informeras de som bor i bygden och besökare om föreningens aktiviteter?

- Hur kan ni förbättra vad föreningen har för behov av insatser?

- Hur kan föreningen bättre synliggöra sitt arbete?

- Vilken strategi har föreningen för marknadsföring eller att nå massmedia?

Tips!

Dela med er av olika personers engagemang. Lyft och hylla deras berättelser. Låt deras engagemang vara en vägledning och inspirera fler att engagera sig ideellt. Sprid engagemanget via artiklar, bilder och filmer i föreningens sociala medier och bjud in kommunen att göra inslag om er verksamhet. 

Lästips! 

Westanders PR-handbok finns tillgänglig på nätet utan kostnad. Den ger konkreta tips för att öka synligheten.

Färgglad äldre kvinna
Engagemangsberättelser

Exempel på inprirerande engagemangsberättelser kan du hitta här:

 

Enkät kring engagemang

Vad betyder engagemanget för dig själv, din förening och din bygd? 

Synliggör engagemanget i föreningen

Synliggör era behov av insatser

Många individer gör gärna in insats i föreningslivet - bara de blev tillfrågade. 

 

Vilken typ av engagemang erbjuder din förening idag?

- Hur kan man engagera sig i föreningen om man inte har så mycket tid?

 

- Hur rekryterar föreningen medlemmar idag?

- Finns det målgrupper som ni inte når idag?

- Hur gör ni för att inkludera olika målgrupper, ex ungdomar i föreningens aktiviteter?

 

- Hur gör ni för att inkludera olika målgrupper i styrelsen?

Heja laget

Verktyg för delaktighet

 

Medlemshjulet och medlemsresan

TALKO Österbotten, delprojekt i TALKO helheten, har utarbetat ett verktyg för medlemsrekrytering och -vård samt medlemsresan som fokuserar på kontakt med föreningen. Läs mer på: www.talkoosterbotten.fi/verktyg/medlemmar/

Medlemsrekrytering.png

Ungas delaktighet

TALKO Höga kusten, delprojekt i TALKO helheten, har utarbetat ett workshopkoncept fokuserat på att få unga delaktiga i föreningsliv och bygden. 

Läs mer på:  www.ungasdelaktighet.se

Ungas delaktighet.png
Synliggör behov av insatser
TALKO_Polaris_Leader_Jordbruksfonden_Vit_bakgrund.jpg
bottom of page