top of page
Blå trappa

Strategi 2023-2027

Vår utvecklingsstrategi för kommande programperiod är färdigställd och i början av 2023 väntas slutligt startbesked för kommande programperiod.

Verksamheten för Leader Polaris bygger på att offentliga, privata och ideella aktörer samlas kring en utvecklingsstrategi som är framtagen i dialog genom breda demokratiska processer. Strategin ska användas för att styra LAG-styrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar samt kommunikation och övrigt utvecklingsarbete i området.

Samtliga projekt som ansöker om stöd prövas mot strategins insatsområden och mål. Under programperioden 2023-2027 är det möjligt att söka projektstöd inom sju insatsområden:

1. Platser och upplevelser

2. Social hållbarhet

3. Smarta landsbygder

Den senaste versionen av nya utvecklingsstrategin hittar du här:

Utvecklingsstrategi Leader Polaris 2030

 

Alla ansökningar fr.o.m. 2023 kommer att prövas mot följande grundvillkor och urvalskriterier.

- Grundvillkor (samtliga ansökningar)

- Urvalskriterier IO1 (för ansökningar inom Platser och upplevelser)

- Urvalskriterier IO2 (för ansökningar inom Social hållbarhet)

- Urvalskriterier IO3 (för ansökningar inom Smarta landsbygder)

- Urvalskriterier förstudier 
 

Utvecklingsstrategi 2023-2027.png

Bakgrund


Nuvarande programperiod 2016-2022 närmar sig sitt slut, vilket för Leader innebär att det är dags att sätta en ny riktning för framtiden. Gällivare-, Jokkmokks- och Överkalix kommun arbetar för att även i nästa programperiod fortsatt utveckla vår gemensamma landsbygd tillsammans, vilket för oss innebär hela det geografiska området inklusive tätorter. Viktiga delar av Leader-metoden är underifrånperspektivet och trepartnerskapet mellan det offentliga, ideella och privata. Därför är det så viktigt att alla som lever och verkar i vårt utvecklingsområde också får vara delaktiga i att utforma vår kommande strategi. 


 

Varför tar vi fram en ny strategi?


Leader Polaris arbetar med utvecklingsprojekt som finansieras av medel från bland annat EU:s struktur och investeringsfonder. För att få ta del av dessa medel ska vi regelbundet utvärdera den tidigare strategin och ta fram en ny, som sätter riktningen framåt. Strategin är dessutom unik för just vårt område, och gör det möjligt för oss att stödja insatser som ses som högst prioriterade och aktuella här.
 

Hur ska strategin användas?


Strategin styr bland annat vilka insatser vi kan bevilja projektstöd till från och med 2023, men även var vår organisation ska lägga kraften i genomförandet av kommande period.

Varför är din åsikt viktig?


Leader är inte bara en finansiär av projekt, namnet står också för en metod som går ut på att tillvarata lokala initiativ och förutsättningar i utvecklingsarbetet. Underifrånperspektivet är starkt och innebär att det är de som lever, bor och verkar i ett område som också ska vara med och påverka utvecklingen. Vi vill ta tillvara på engagemang och skapa delaktighet i utvecklingen av våra kommuner, men också stimulera idékraft och stärka nätverkande.

Strategigruppens medlemmar


Niclas Hökfors, ideell sektor, Överkalix kommun

Elise Tullnär Nilsson, ideell sektor, Jokkmokks kommun

Petra Åhl, offentlig sektor, Gällivare kommun

Monika Nilsson, offentlig sektor, Gällivare kommun

Sara Karlsson, verksamhetsledare Leader Polaris 

Vad händer framöver?​


I början av 2023 öppnar vi upp för ansökningar inom ramen för den nya strategin.

bottom of page