top of page
Lelle_vinter!.jpg

LAG – styrelse

LAG är en förkortning av "Lokal Aktionsgrupp" och LAG-styrelsen utgör kort och gott föreningens styrelse. Här återfinns representanter från offentliga-, ideella- och privata sektorn från kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix. LAG-styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningen och ska verka för ett gott genomförande av områdets lokala utvecklingsstrategi. Representanterna tillför kunskap både från sitt egna kompetensområde och från strategin som helhet.

LAG-styrelsens sammansättning enligt årsstämman 2022 ser ut enligt följande:

ORDINARIE LEDAMÖTER


Jokkmokks kommun

Vakant, offentlig sektor
Kjell-Åke Wallin, privat sektor
Elise Tullnär Nilsson, ideell sektor

Gällivare kommun

Monika Nilsson, offentlig sektor
David Karlgren, privat sektor
Petra Åhl, ideell sektor - ordförande

Överkalix kommun

Niclas Hökfors, offentlig sektor
Iida Larson, privat sektor
Gunnar Liljebäck, ideell sektor

ERSÄTTARE

Jokkmokks kommun

Lars-Ivan Tuolja, offentlig sektor

Stigbjörn Sandström, privat sektor

 

Gällivare kommun

Hanna Aspebo, offentlig sektor
Mattias Berglund, privat sektor
Maria Åhlén, ideell sektor

 

Överkalix kommun

Leif Nilsson, offentlig sektor
Johanna Heinrich, privat sektor
Maria Carlsson, ideell sektor

Valberedningen utgörs av representanter från respektive kommuns partnerskap och dess uppdrag är att få fram kandidater till LAG-styrelsen. Valberedningen ser ut enligt följande:

  • Stefan Ovrell, Gällivare, privat sektor, sammankallande

  • Karin Nordström, Jokkmokk, ideell sektor

  • Bengt-Erik Rolfs, Överkalix, offentlig sektor

  • Britta Larsson, Överkalix, ideell sektor

 

Om du vill veta mer om vad uppdraget som LAG-ledamot innebär, eller om du vill tipsa om någon du tror skulle kunna bidra till LAG-styrelsen, så är du välkommen att kontakta valberedningen via sammankallande:

Stefan Ovrell, 073-644 00 40 eller valberedning@leaderpolaris.se.

Valberedning

bottom of page